Hittanos aranyköpések “A jókedv felderíti az arcot“ (Péld 15,13)
Hány Isten van? Egy darab Kettő van Kik az isteni személyek? zatya, fiú, szentléleg, nevében Atya és fé Emberek Keresztények Angyal, galamb, Jézus Jézus, Isten, angyalok Mária, Jézus, József Apostolok Papok Kik az első emberek? Advent és Éva Ádám és Ébra Milyen tulajdonságai vannak Istennek, amik nekünk nincsenek? repül tud varázsolni Sorold fel a 12 tanítványt! Benedek, Füles, Jútás, Jámbor, Sigmond, Bende, József, Márk, Lukács, Pál, Sorold fel a templomépítészeti stílusokat! Régi Borok Kereszt Moder Bazibikca Szószék Mi a gyónás? Esemény Bűn mondás Melyik két nagy részre oszthatjuk a Szentmisét? 1,2 Háromra Semennyire Kenyér és bor Bevonulás és kivonulás Melyik két részre oszthatjuk a Bibliát? A jó és a rossz Miről szól a Biblia? Hát egy népről és sokmindenről 74 kötegről és Istenről Milyen nyelven írták a Bibliát? magyar török Hogyan látogatta meg Isten Ábrahámot? Csóró ruhában Egy csipkebogyóban A valóságban Egy csipkebokor mögött volt Miért csapta be Jákob a testvérét, Ézsaut? Egy lányért Mert gonosz volt Mert Egy csajt Ki találta meg Mózest és nevelte fel? Hát az anyja József lánya Ézsau Milyen csodás jelenségben szólt Isten Mózeshez? Isten volt a csipkebogyó Szegény emberként Egy csipkebokor mögül megszólalt Hogyan keltek át a Vörös tengeren? Gyalog Mózes szétválasztotta és kettéosztotta Isten szétnyitotta a vizet 7 felé József szétválasztotta a vizet Mit evett a vándorló nép a pusztában? Málnát Búzát Édes bogyókat A felhőből kiesett az étel Mózes vizet facsart a kőből Hogyan került József a börtönbe? Hát, hogy oda vitték Ki csapta be Sámsont? Saul Egy nő Kik voltak Sámson ellenségei? A nép A polgárság Izraeliták Kit kent fel királlyá Sámuel? Királyt Isteneket Sámsont Mi volt Saul király bűne? Megvakíttatta Sámsont Megölte Sámsont Nem szerette az embereket Mit ábrázol a kép? (Dávid és Góliát) Nagyember és Dávid Írd le az első három parancsolatot! A bor vízzé változik, sáskák, meghal a fiú Sötétség Ne csalj, ne lopj! Sorold fel a hét szentséget! Penelopé Betegség Bérmászkálás Bél málás Bűnbeesés Beteget kergetek A pap Kenet Háború Benedek kenete Bűnség Kereszténység Oldozás Kinek adta Isten a teremtett világot birtokba? Az egyik pásztornak Három nap Melyik faluban nevelkedett Jézus? Jeruzsálem Ki és hol keresztelte meg Jézust? Tamás egy tóban (Mondtam JJ – János a Jordánban, lett belőle TT) Harmadik Szilveszter pápa János a Nílusnál Írd le a bűnbeesés történetét! Heródes kergette őket és Jeruzsálembe kellett menekülniük Írd le az „Üdvözlégy Mária…” imádságot! áldott vagy te méhedben gyümölcsei… imádkozzál életünk…
Üdvözlégy Mária imádság különböző verziói: Bátor vagy te az asszonyok között Bátor a méhednek gyümölcse Üdvözlégy Mária és a te neved Jézus 12 tanítványa között szerepeltek: Filip, Füles, Bartos, Lajos Ki volt Hiszkija király? Király Mit jelent a rövidítés: Kiv Kivonások könyve Mit mondott Jézus a szent dolgokról? Hogy azok szent dolgok. Mit kér Salamon Istentől az uralkodásához? Hogy mindenki bölcs legyen Írd le a salamoni ítélet történetét! Mindenkinek egy napon egyszerre be             kellett menni a templomba. A hamis anya azt mondta: Oké, Salamon tesó! Mi a Biblia utolsó könyve? Teremtés könyve Ószövetség Mit tudsz az Apcsel-ről? A legvégén. 2000 évvel ezeltt Mit mond Jézus az ítélkezésről? Ne ítélkezz hamisan! Ne böjtölj hamisan! Mit tanít az ellenségszeretetről? Szeresd felebarátod és csak neki szolgálj! Gyűlöld ellenségedet! Mi a keresztelés? Mint Laci bácsi a kisfiát. Mi történt az olajfák hegyén? Jézus elővette a varázserejét. Milyen alapvet feltételei vannak a házasságkötésnek? Lelkiismeret-furdalás A nő ne legyen koldus Megyeszékház könyvébe írjanak A feleségnek ne legyen másik felesége Mi a gyónás? Letérdelünk a bűneinkkel és esetleg a mennybe             kerülünk Elmondjuk bűneinket a papnak, és  utána feláldoz Mi történt nagycsütörtök este? Az első vacsora Hogyan kelt át a nép a Vörös tengeren? Csónakkal Mit adott Isten a népnek a szövetségkötéskor? Aranyborjút és vért Mi történt a lázadó izraelitákkal? Földbe gyökereztek 10 parancsolatból: Ne csalj Apádat és anyádat tisztítsd! Mások becsületét ne kívánd! Felebarátod házastársában kárt ne tégy! Házastársadat ne kívánd! 10 csapásból: Szöcskék, Kígyók, Szitakötők, Veszélyek Mit evett a vándorló nép a pusztában? Datolyát, zsömlét, szendvicset Mózes születésének története: Anyukája őt szerette a legjobban,  ő             kapta a legjobb játékokat Mi Isten országa? Az egy lelki. Testület Rézkígyó története: Eljött egy kígyó és aki a szemébe nézett, meghalt Hogyan választott harcosokat Gedeon? Akinek híres ember volt a családjában, azt vitte Aki félt, hazament csicsikálni Mi volt Sámson találós kérdése? (eledel jött az evőből, édes az erősből) Evőből jött ki az ebéd Mi volt Saul engedetlensége? Nem adta oda Istennek a húst! Ki volt Sámson felesége? Józseu Sorolj fel 3 bírát! Józseu, Sakk, Jerikó, Ádám Hogyan omlottak le Jerikó falai? Sámson bedurvult. Nem is omlottak le Hogyan halt meg Sámson? Rádőlt a vár. Alkoholt ivott Magára dühítette Isten haragját Sorolj fel egyházi ünnepeket! Szülinap, farsang, szilveszteri buli Milyen betegségekből gyógyított ki Jézus embereket? Vérfájás Szegény ördög Ördögülés Béna ördög Járásképtelenség Torokgyík Pestis Agyvérzés repla Melyik helyekre juthatunk halálunk után? Tisztító Alvilág Föld alá Fogyatékosság Halálba Mikor alapította Jézus a Szentmisét? 22 évesen Kr. u. 25-ben Amikor kiküldte az árusokat a templomból Mivé (kivé) változik át a bor a szentmisén? Vízzé Kenyérré Fekete ostyává Miből olvasnak a szentmisén? Szószékből Milyen Mária ünnepek vannak? Szülinap, névnap Ki tarthat szentmisét? Laci bácsi Ki árulta el pénzért Jézust? Péter Mária Milyen hangszerekkel dicsérhetjük Istent a templomban? Szakszofon, viziorgona
Kezdőlap Családom Lelkiség Hitoktatás Zene Képgaléria Videógaléria Hasznos linkek Weblapok Elérhetőség Hitoktatás - kezdőlap Dokumentum - 3D anyagok Dokumentum - advent, karácsony Dokumentum - aranyköpések Dokumentum - feladatlapok Dokumentum - kvíz, verseny Dokumentum - nagyböjt, nagyhét Dokumentum - Power Point Dokumentum - segédanyag Dokumentum - szentek élete Hanganyag - erkölcstan, hitélet Hanganyag - zenesarok Képek - a keresztény élet Képek - clipart-ok, rajzok Képek - humoros képek Képek - kifestők, színezők Képek - ügyességi feladatok Képek - prezentációk, prezik Képek - színes rajzok, képek Képek - térképek, ábrák Videó - erkölcstan rövidfilmek Videó - filmek, sorozatok Videó - hittanos rövidfilmek Videó - keresztút videók Videó - lelkigyakorlatok Videó - rajzfilmek, mesék