Témazáró dolgozat válaszok “A jókedv felderíti az arcot“ (Péld 15,13)
Hány Isten van? egy darab kettő van 3 Kik az isteni személyek? zatya, fiú, szentléleg, nevében angyal, galamb, Jézus Jézus, Isten, angyalok Mária, Jézus, József föld, víz, hal Mária, Krisztus, József 4 Isten, Szent Mária, Szent József Mózes, Ábrahám Kik az első emberek? Advent és Éva Ádám és Ébra emberek és némberek Kik Jézus szülei? Szent Jézus, Szűz Mária Jozef és Márija Sorold fel a templomépítészeti stílusokat! régi borok moder bazibikca Mi a gyónás? bűn mondás letérdelünk a bűneinkkel és esetleg a mennybe   kerülünk elmondjuk bűneinket a papnak, és ő utána feláldoz Melyik két nagy részre oszthatjuk a Szentmisét? 1 és 2 háromra kenyér és bor bevonulás és kivonulás Hogyan imádkozhatunk? összetett kézel alva dirdelve Milyen imádságokat ismersz? ima reggel, ima este állva és ülve admegkenyerunk azaty a fiu a szentleleg Melyik két részre oszthatjuk a Bibliát? jó és a rossz újkor, őskor ószövecség, újszövecség Mit jelent a „biblia” szó? könyvecska könyvicskék Kik írták a Bibliát? papok, püspökök zsidók szerzetesek Miről szól a Biblia? hát egy népről és sok mindenről 74 kötegről és Istenről Milyen nyelven írták a Bibliát? magyar, latin török arab hémber arabi orámia ébel éjber Sorold fel, mit és milyen sorrendben teremtett Isten hat nap alatt! sötét-világos fény és teste erdő fák-fűk-virág halakat és a sirályt anap, ahold, megacsillag hétfő, kedd, szerda … égi test két világ: alvilág, felvilág égi jelek szétválasztja a feketét a fehértől tiltott fa, természet pappal és éjszaka Kinek ígérte Isten, hogy nagy néppé teszi? Zakeus Jeruzsálem Melyik városból hívta el Isten Ábrahámot? Jeruzsálem Kánaán Hogyan látogatta meg Isten Ábrahámot? csóró ruhában egy csipkebogyóban egy csipkebokor mögött volt Mit kért Izsákkal kapcsolatban Ábrahámtól Isten? vigye fel egy hegyre és mondja, hogy feküdjön fel Izsák áldozta fel őt Miért csapta be Jákob a testvérét, Ézsaut? egy lányért mert gonosz volt öröklésért örögségért örökösséget megszerezze övé legyen minden rangját akarta megkapni a pénzt akarta Mit adott enni Ézsaunak Jákob? lecsót kenyeret gyümölcsöt bablevest Mózes születésének története: anyukája őt szerette a legjobban ő kapta a legjobb játékokat Athénban született, és Betlehemi Hogyan menekítette meg Mózest édesanyja? tóba rakták bele belefektették Jézuskosárba Ki találta meg Mózest és nevelte fel? hát az anyja József lánya Ézsau volt az király lánya találta meg fáraó nevelte Miért kellett Mózesnek a pusztába menekülnie? mert azt mondta Istennek, haljon meg mert megölték volna hogy életben maradjon olyan kedve volt Milyen csodás jelenségben szólt Isten Mózeshez? Isten volt a csipkebogyó szegény emberként jelent meg egy csipkebokor mögül megszólalt égő fában volt egy fa tüzében beszélt fából szólt Hogyan keltek át a Vörös tengeren? gyalog Mózes szétválasztotta és kettéosztotta Isten szétnyitotta a vizet 7 felé József szétválasztotta a vizet Mózes szétnyitotta a tengert Mózes, azaz Isten erejével széttaszította Mózes a vizet eltolta a vizet Mózes rácsapott a vízre egy hajóval Mózes segítségével mert Jézus adott neki varázserőt csónakkal mentek József botjával eltörte a tengert felfogadtak katonákat, akik segítettek átkelni a tengeren Mit adott Isten a népnek a szövetségkötéskor? aranyborjút és vért Mi történt a lázadó izraelitákkal? földbe gyökereztek mind Sorold fel a 10 csapást! szöcskék, elvette a napot olajos lett a víz terjedtek a békák megfertőzés, rovarok, fertőző csípések teknősök jöttek elpusztult minden sok légy lett, a tóból vér lett, vírus lett köd, kiütés bogarak, tornádó jég eset meghaltak az első gyerekek a népet megtámadta a légy himlő, szöcskék, kígyók, szitakötők kihaltak az állatok veszélyek a fáraó feladta fekete hó esett halál meghalt mind esőtámadás, véres víz támadás darazsak, állatok, emberek a tehén megdöglött három napos éjszaka megpusztultak az állatok sok legyek jöttek rengeteg tücsök szállt szúnyogok csipkedték az embereket hó esett tehenek haltak füst jött fekete kör, és nem láttak pihenés, világ teremtése tehén meghalt, kőeső döglégy víz = bor vizek kipusztulása Mit evett a vándorló nép a pusztában? málnát búzát édes bogyókat a felhőből kiesett az étel Mózes vizet facsart a kőből datolyát, zsömlét, szendvicset vizet és répát A 10 parancsolatból: ne csalj ! apádat és anyádat tisztítsd! mások becsületét ne kívánd! felebarátod házastársában kárt ne tégy! házastársadat ne kívánd! szeresd a családodat! járjál templomba imádkozni társaid feleségét ne kívánd! Istent szádra ne vedd! Ki volt Jákob kedvenc fia? Jézus Miért nem szerették Józsefet testvérei? mert ő el volt kényeztetve me öntelt vót mert ő jó volt mert mindig álmodott Hogyan került József a börtönbe? hát, hogy oda vitték mert a férj feleségével kikezdett és bömlöcbe tették úgy, hogy azt hazudta, hogy József enyelegni akart vele úgy, hogy testvérei eladták rabszolgakereskedőknek mert megakarta erőszakolni a fáraó felesége beköpte Potifán felesége kikezdett vele mert megvádolták lopással Mit jelentettek a fáraó álmai? hogy frissek legyenek az állatok hogy király szeretne lenni majd megeszik őt Kiknek az álmait fejtette meg József? pék, italos, fáró Potifár, poharat, szakács Hogyan választott harcosokat Gedeon? akinek híres ember volt a családjában, azt elvitte magával aki félt, hazament csicsikálni levitte őket itatni a folyóhoz Hogyan győzték le Gedeonék az ellenséget? esti ijesztgetés Sorolj fel 3 bírát! Józseu Jerikó Ádám Hogyan omlottak le Jerikó falai? Sámson bedurvult. nem is omlottak le a falak Ki csapta be Sámsont? Saul egy nő Mi volt Sámson találós kérdése? („eledel jött az evőből, édes az erősből”) evőből jött ki az ebéd az oroszlán ereje nincs a méhek előtt Ki volt Sámson felesége? Józseu lila Lilla Deli La Pelila Kik voltak Sámson ellenségei? a nép a polgárság izraeliták valamennyi nép Miben volt Sámson óriási ereje? a karjában Hogyan halt meg Sámson? rádőlt a vár. alkoholt ivott magára dühítette Isten haragját lecsípték a haját Kit kent fel királlyá Sámuel? királyt isteneket Sámsont Mi volt Saul király bűne? megvakíttatta Sámsont megölte Sámsont nem szerette az embereket nem adta oda Istennek a húst! Mit ábrázol a kép? (Dávid és Góliát) Nagy ember és Dávid Hogyan győzte le Dávid Góliátot? Head shot kaviccsal megvakította
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Mi a bűn? cselekedet, szó, tett az ölés gyónás, elégtétel, bánat amit néha nem lehet megbocsátani halopsz Írd le az első három parancsolatot! A bor vízzé változik, sáskák, sötétség ne csalj, ne lopj! Sorolj fel egyházi ünnepeket! szülinap farsang szilveszteri buli Sorolj fel templomi tárgyakat! világítás köpeny az a lóbálós cucc, ami büdös a pap Sorold fel a hét szentséget! betegség bérmászkálás bél málás bélmászás bűnbeesés beteget kergetek Benedek kenete bűnség, kereszténység oldozás, összeadás kancsóvér ágy, szerelem, gyermek bérmálkodás nem ölök, nem varázsolok elváltoztatás Mikor járul az ember a betegek szentségéhez? ha veszélyes állapotban van ha segítsége van rá a felvétel után Milyen fő céljai vannak a házasság szentségének? örökké tartson a szerelem stóna az élet összekötése boldog legyen a gyerek Ki járulhat szentáldozáshoz? papok aki a feleségével nem házasodhat össze akit elítéltek Mikor engedi meg az Egyház az újraházasodást? ha meghal 1 év vasárnap ha református mikor törvényesen elválik Milyen alapvető feltételei vannak a házasságkötésnek? lelkiismeret-furdalás a nő ne legyen koldus megyeszékház könyvébe írjanak be a feleségnek ne legyen másik felesége nem kénszer egy fiú, egy lény legyen nem csaljuk meg a barátunkat a papnak nem szabad Kik vannak jelen a gyónásnál? (Isten, pap, gyónó) a pap és a rosszak keresztanya, keresztapa Milyen feladatai vannak a papoknak? betegek kenetét elvégezni közvetítse Istennek a mi dolgainkat misetartás házasságkötés ministránsokat képzi templom fenttartása mesélés szentté tesz és Jézus fia leszel vizet szentelni, ostyát osztani ostját odadni Kik a diakónusok? a papok utódai a pap alatt álló emberek ők nem tarthatnak misét Melyik városban lakik a mindenkori pápa? spanyol Románia Miért nevezzük szentnek az Egyházat? mert oda jártunk misére Kinek adta Isten a teremtett világot birtokba? az egyik pásztornak Melyik faluban nevelkedett Jézus? Jeruzsálem Betlehem Róma Ki és hol keresztelte meg Jézust? Tamás egy tóban (Mondtam JJ – János a Jordánban, lett belőle TT) III. Szilveszter pápa János a Nílusnál Poncius Pilátus, a trónusa alatt a templomban Betlehemben egy ólban és katonákat meg egy csillag Betlehemben egy angyal Írd le a bűnbeesés történetét! Heródes kergette őket és Jeruzsálembe kellett menekülniük Írd le az „Üdvözlégy Mária…” imádságot! áldott vagy te méhedben gyümölcsei… üdvözlégy Mária, Istennek szent anyja… imádkozzál életünk… Miért akarták elfogni és megölni Jézust? hogy ne teremtsen jókat mert nagy volt a hatalma irigyek voltak rá mert nagyon kedvelték őt a parasztok mert az egyik tanítvány elárulta mert jószívű volt hozzájuk mert mindenkit feltámasztott Ki árulta el Jézust? egy tannitvány Gyelusáre Péter Zakeus a katonák Milyen betegségekből gyógyított ki Jézus embereket? vérfájás szegény ördög ördögülés béna ördög járásképtelenség torokgyík pestis, agyvérzés, repla Mi a gyónás? Esemény Bűn mondás Melyik helyekre juthatunk halálunk után? tisztító alvilág föld alá halálba bogolba Kikért imádkozunk halottak napján? tisztítóért a halottak miatt Jézusért Mikor alapította Jézus a Szentmisét? 22 évesen Kr. u. 25-ben Amikor kiküldte az árusokat a templomból Milyen tulajdonsága van Istennek,                                 ami nekün nincsen? tud repül tud varázsolni Sorold fel a 12 tanítványt! Benedek, Füles, Jútás, Jámbor, Sigmond, Bende, József, Márk, Lukács, Pál, László, Jónás Ferenc, Jézus Mivé változik át a bor a szentmisén? Vízzé kenyérré fekete ostyává Isten borává Isten lelkévé szent vízzé kehellyé Mit jelent a rövidítés: Kiv Kivonások könyve Kivégzés könyve Hogyan tanított Jézus a szent dolgokról? Hogy azok szent dolgok. Mit kér Salamon Istentől az uralkodásához? Hogy mindenki bölcs legyen Írd le a salamoni ítélet történetét! mindenkinek egy napon egyszerre be kellett menni a templomba. a hamis anya azt mondta: Oké, Salamon tesó! Mi a Biblia utolsó könyve? Teremtés könyve Ószövetség Mit tudsz az Apcsel-ről? majd a legvégén 2000 évvel ezelőtt Mit mond Jézus az ítélkezésről? Ne ítélkezz hamisan! Ne böjtölj hamisan! Mit tanít az ellenségszeretetről? Szeresd felebarátod és csak neki szolgálj! Gyűlöld ellenségedet! Mi történt az olajfák hegyén? Jézus elővette a varázserejét. Miből olvasnak a szentmisén? szószékből Milyen Mária ünnepek vannak? szülinap, névnap Ki tarthat szentmisét? Laci bácsi Ki árulta el pénzért Jézust? Péter Mária Hány napos a nagyböjt? egyhetes tíz kilenc Mit ünneplünk Karácsonykor? ünnepet szeretetet Jézus feltámadását Istent hamis Kik látogatták meg a kis Jézust? papkeleti bölcsek Bertalan és Gáspár csillag Szent József Heji Patzsar páterek Hogyan hívták a napkeleti bölcseket? Menyét Menyed Menyhár Mehelt Boldizs Menyér Gábor Boldida Bark Bejnámin kirajak Máté Bolti()szán Megyhér Menyhész Gas Pál Perzsi Menér Bóldrizsán Binyhartó Menyhéd Menghét Áspár, Men, Hér Boldizsák Boldzsár Menyhéd Boldidzar Mi vezette a bölcseket az istállóig? pupu teve csilag angyal nap fényt láttak hintó hullacsillag Melyik faluban született Jézus? istállóban Betleheng pajtában istolaban Bécsben Betlehenben Mit vittek ajándékba a napkeleti bölcsek? tömböt mércet nyércet tömhet mihat méhrát töjényt töményt mirkát tömhétet tömlyént paplant vasfazekat tömhírt kicset tejet, vajat hat marékkal törmet ajándékot kenőcsöt sajtot, tejet, húst kerek sajtot, meg egy takarót báranyt töbjént fazekat zsákaranyat bárányot Hogyan találtak el a pásztorok Jézushoz? Egy tündér elmondta nekik
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ