Hitoktatás dokumentumai “Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság.“ (Jn 17,17)
OHB hittanterv - 1996 Óravázlatok Ötödikes tankönyv
Képregények Haladási napló - Névsor Haladási napló - Óracímek Órarend sablon Tanmenet 1-8. oszt. A gyónás Jegyesoktatáshoz Tankönyvjegyzék Elsőáldozáshoz versek Az Eukarisztiáról Lelkitükör Bérmálás-vizsga Imádságok Üdvözlégy Advent vasárnapjai Arkangyalok Bűnbocsánat Az elveszett bárány Ábrahámtól Józsefig Nagyböjt vasárnapjai Evangélisták A 12 tanítvány Doxológia A teremtés napjai Hiszekegy Mózestől Józsuéig Saultól Izrael pusztulásáig Babiloni fogság Miatyánk Irgalmas szamaritánus Magvető története Tízparancsolat A nagyhét Prezentációk Közösségi játékok Témazáró dolgozatok Pásztorjátékok Tanári kézikönyvek Teológia Lelkigyakorlatok Hitoktatáshoz Térképek Szentségekről Clipart-ok Keresztény humor Kvízjátékok Nyomtatványok Tárgykeresők PPT-k Nagyhét, keresztút Szentek élete - DOC, PPT Példabeszédek Bibliai idővonal (jelkép) Bibliai idővonal (angol) Bibliai idővonal (magyar) Bibliai idővonal (rajz) Kisfilmek, animációk Királyok és próféták Egyházi év Egyházi év Karácsonyi énekek