Dolgozatlapok, feladatok “Embereid a kardtól hullanak el, és hőseid a harcban.“ (Iz 3,25)
2. osztály - Egyházi év 2.osztály - Elveszett bárány, Zakeus, felelősség 2. osztály - Jézus a mennybe ment, Pünkösd 2. osztály - Jézus gyermekkora és csodái 2. osztály - Jézus szenvedése 2. osztály - Kánai menyegző, Lévi, talentumok 2. osztály - Kánai menyegző, mustármag, Lévi 2. osztály - Karácsony, vízkereszt, család 2. osztály - Karácsony 2. osztály - Karácsony ünnepe 2. osztály - Lázár feltámasztása, nagyhét, Húsvét 2. osztály - Kötelességek, halottak napja 2. osztály - Milyen az Isten 2. osztály - Nagyböjt, Húsvét 2. osztály - Teremtés, angyalok, imádság, bűn 2. osztály - Teremtés, Jézus, magvető, ima 2. osztály - Tízparancsolat, szeretetparancs 2. osztály - A keresztút 3. osztály - A tízparancsolat 3. osztály - Év eleji dolgozat 3. osztály - Év eleje, bűn, lelkiismeret 3. osztály - Jézus élete, Mózes, teremtés 3. osztály - Karácsony, tanítványok, Főbűnök 3. osztály - Karácsony,nagyböjt,Szent Pál,Ábrahám 3. osztály - Liturgia, templom, Szentmise 3. osztály - Önvizsgálat, bűnbocsánat, ima, gonosz szolga 3. osztály - Szentírás, irgalmasság, megbízhatóság 3. osztály - Teremtés, bűnbeesés, múlt-jelen 3. osztály - Teremtés, megváltás, bűn, angyalok 3. osztály - Tízparancsolat 3. osztály - A tízparancsolat, törvények, szeretetparancs 3. osztály - Törvények, felelősség, megbízhatóság 3. osztály - Utazás a régmúltba, Teremtés, Ábrahám 3. osztály - Egyházi év, csodák, keresztút 4. osztály - Ábrahám, József, tízparancsolat 4. osztály - Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes 4. osztály - Biblia, templom, természet 4. osztály - Húsvét, Pünkösd 4. osztály - Jézus csodái, megkísértése 4. osztály - Karácsony, Jézus, Pál 4. osztály - Liturgia, Mária ünnepek, Szentmise 4. osztály - Liturgika 4. osztály - Mózes, Dávid, Salamon, Sámuel, Gedeon 4. osztály - Nagyböjt, Nagyhét, Húsvét, vasárnap, halottak napja 4. osztály - Noé bárkája, Bábel, Jézus csodái 4. osztály - Sámuel, Dávid, Salamon, Gedeon 4. osztály - Simeon, Bartimeus, Péter 4. osztály - Simeon, Bartimeus, Péter, Saul 4. osztály - Szentségek 4. osztály - Szentségtan 5. osztály - A babiloni fogság és a Biblia 5. osztály - A biblia, teremtéstörténet, bűnbeesés 5. osztály - Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau, József Egyiptomban 5. osztály - Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau, József és testvérei 5. osztály - Ábrahámtól Józsefig 5. osztály - Ábrahámtól, József, Mózes 5. osztály - Biblia, teremtés, bűnbeesés 5. osztály - Biblia, teremtés, bűnbeesés, színezés 5. osztály - Biblia, teremtés, bűnbeesés, Káin és Ábel, Noé 5. osztály - Bírák kora 5. osztály - Bírák, Saul, Dávid 5. osztály - Bírák, Saul, Dávid, Salamon 5. osztály - Bírák, Saul, Egyházi év 5. osztály - Dávid és Salamon 5. osztály - Exodus (Mózes, kivonulás, pusztai vándorlás) 5. osztály - Gedeon, Sámson, Sámuel, Saul, Dávid 5. osztály - Illés, Elizeus, Izajás 5. osztály - Mózes élete 5. osztály - Mózes 5. osztály - Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, József 5. osztály -Teremtés, bűnbeesés, Káin és Ábel, vízözön, Bábel tornya 6. osztály - A kereszténység kezdetei, mise, szentségek 6. osztály - Alapfogalmak, messiáskép, tanítványok 6. osztály - Alapfogalmak, szövetségkötések, messiás, tanítványok 6. osztály - Az Ige megtestesül 6. osztály - Az Ige megtestesülése 6. osztály - Egyház, rend, szolgálat 6. osztály - Egyházi év, szentmise, csodák, tízparancsolat 6. osztály - Egyházi év, szentmise, húsvét, biblia, szentségek 6. osztály - Hegyi beszéd - Biblia 6. osztály - Húsvét, egyházi év, szentmise, biblia, szentségek 6. osztály - Isten Országa lelkület 6. osztály - Jézus példabeszédei, hiszekegy 6. osztály - Jézus példabeszédei, imádságok 6. osztály - Krisztus üdvözítő áldozata 6. osztály - Üldözött egyház, magyar egyház, újkor, modern kor 6. osztály - Üldözött és pártfogolt egyház, magyar egyház 6. osztály - Üldözött és pártfogolt egyház, magyar egyház, újkor, missziók 7. osztály - A kereszténység elterjedése 7. osztály - Alapfogalmak, istenképiség, ősbűn 7. osztály - Alapfogalmak, Istenképiség, Szentháromság 7. osztály - Belső értékeink, tükör, példaképeink, közösség 7. osztály - Célok, egyéniség, értékek 7. osztály - Dogmatika, világvallások, ősbűn, áteredő bűn 7. osztály - Katolikus megújulás, vallásháborúk 7. osztály - Kegyelemtan, mariologia, krisztológia 7. osztály - Önismeret, értékrend, példaképek, közösségtudat 7. osztály - Pápai állam, hitújítás, Nagyböjt 7. osztály - Ima, erények, végső helyek, biblia, bűn 7. osztály - Isten Országa lelkület 7. osztály - Pápai állam, hitújítás, Nagyböjt 7. osztály - Remény, idő, ajándék, időszakok, nagyhét 7. osztály - Törvény, lelkiismeret, erények, bűn, kötelezettségek 7. osztály - Törvény, lelkiismeret, tízparancsolat, erények 8. osztály - A biblia, karácsony, Keresztelő János 8. osztály - Alapfogalmak, kinyilatkoztatás, Jézus a Krisztus 8. osztály - Csoda, Miatyánk, feltámadás, karizma 8. osztály - Egyházi év, szentmise, végső állapotok 8. osztály - Egyházi év, szentmise, tanítványok 8. osztály - Fogalmak, karácsony, keresztelkedés 8. osztály - Istenismeret, beszéd, idő, tisztelet, életvédelem 8. osztály - Karácsony, gyermek Jézus, tanítványok 8. osztály - Liturgika, egyházi év, szentmise, jelképek 8. osztály - Miatyánk, apostolok, karizma, hiszekegy