Power Point kivetítéshez “Lásd meg, Uram, hogy rendeleteidet szeretem, tartsd meg életemet irgalmasságod szerint!“ (Zsolt 119)
Ifjúsági énekek A béke napja közel A bolond homokra épített A föld és az ég A kis Jézus megszületett  A legsötétebb ég alatt A nap bíborban áll A szeretet mindenkié A világnak Krisztus kell Add a kezed Advent Alleluja, áldjuk az Urat Alleluja - Keressétek előbb Annak ki a trónon ül Anyámnak, az Egyháznak Atyám két kezedben Az Ő szeretete olyan nagy Az Úr a pásztorom Az Úr az én Pásztorom Áldalak, jó Uram Áldalak Teremtőm Áldásoddal megyünk - a Áldásoddal megyünk - b Áldjad én lelkem az Urat - a Áldjad én lelkem az Urat - b Áldjátok az Urat Álltok szótlanul Betlehem kis falucskában Betlehemi csillag csodafényt ád Békesség legyen velünk Csak Isten békessége Csillag gyúlt a sötét égen Csillagpuha éjben Csordapásztorok Dicsérjétek az Urat Együtt fog ujjongni Elhoztuk oltárodra Elringatja Jézust Erőt adsz minden helyzetben Ébredj ember Élet van Tebenned Életünk Krisztus élete Én Uram én Istenem - nagyok Én Uram, én Istenem - kicsik Énekelj az Úrnak Fölém hajló jóságodra Gyere kicsi barátom Halld Izrael Ímé a kenyér Indulj és menj Indulj meg, te föld Irgalmas Istenünk jóságát Isten alkotta Isten Báránya Jézus szeret minden kicsi Jézus, véred megtisztít Jó az Úrban bizakodni Jó Atyám imádlak Jól vigyázz kicsi kéz Jöjj, itt az idő Jöjj Szentlélek Karácsonynak éjszakáján Kenyered és borod táplál Kész az én szívem Két ember eléd lép Kicsiny kis fényemmel Legyen a béke teveled Menjetek be kapuin Miklós püspök egykor régen Mikor még semmi Minden kincsem az Mustármag Ne félj, mert megváltottalak Nem lesz egyedül Néked hódolok Ó halld meg Uram Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő Sillye Jenő - Keresztút Szállást keres a szent család Szentlélek jöjj, lobogó láng Szentlélek, úgy kérünk Szent vagy, szent vagy Szeretnélek megtalálni Szívem csendben az Úrra figyel Szűz Mária várja Táncolj az Úrnak Te kötötted egybe Teremts bennem Tested, Jézus Tégy jót Tied a dicsőség és imádás Tüzed, Uram Jézus Várj és ne félj! Vígan zengjetek citerák Népénekek Áldjon meg minket Árva, bűnös lelkem reszket Boldog, akit tanítasz Bűnbánóknak menedéke Bűnös néped Csordapásztorok Dicsőség mennyben Dicsőség, szent áldás Előtted Jézusom, leborulok Futva jöttem elibéd Győzelemről énekeljen Ím az égen feltűnik Isten, hazánkért térdelünk Istengyermek, kit irgalmad János áll a part felett Kegyes szemmel nézz ránk Könyörülj Istenem Krisztus a mennybe fölmene Krisztus feltámadott Mária kis hajlékában Mennyből az angyal Menyegzős köntösbe Most lett a kenyér Nagy öröm van ma az égben Ó áldott szent Istenem Ó édes Jézus Ó gyönyörűszép Ó, Jézus emlékezni Rád Pásztorok keljünk fel Pásztorok, pásztorok Szent Miklós püspök Téged kérünk, Atyaisten Téged vár a népek Uram Jézus, légy velünk Vágyva jöttem színed elé Zeng a harang Keresztút Keresztút - Jertek hívek - 01 Keresztút - Jertek hívek - 02 Keresztút - Jertek hívek - 03 Keresztút - Jertek hívek - 04 Keresztút - Jertek hívek - 05 Keresztút - Jertek hívek - 06 Keresztút - Jertek hívek - 07 Keresztút - Jertek hívek - 08 Keresztút - Jertek hívek - 09 Keresztút - Jertek hívek - 10 Keresztút - Jertek hívek - 11 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 01 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 02 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 03 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 04 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 05 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 06 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 07 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 08 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 09 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 10 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 11 Keresztút - Sillye Jenő
Rajzok A bábeli torony - szöveggel A bábeli torony A bűnbeesés A templom újjáépítése A teremtés A világ teremtése Ábrahám a vendégszerető Ábrahám elhívása Ábrahám és Izsák Ábrahám és Lót Ábrahám feleséget keres Izsáknak Ábrahámnak ígéretet tesz az Úr Ádám és Éva bűnbeesése Baltazár király Dániel és az oroszlánok Dávid és Absalom Dávid és Góliát Dávid és Jonatán Dávid és Saul Gedeon bíra Illés a pusztában Illés elhívja Elizeust Illés és a Baál papok Illés és Acháb király Illés esőért imádkozik Jákob álma Jákob és Ézsau Jákob és feleségei Jerikó elfoglalása Jerobeám és Rechabeám Jób Jónás próféta József a börtönben József álmai József és a fáraó álmai József és Potifár felesége József felemelkedése József megbocsájt testvéreinek József testvérei Egyiptomban Józsefet eladják testvérei Káin és Ábel Mózes - étel és ital a pusztában Mózes - harc a pusztában Mózes kivezeti a népet Mózes és a fáraó Mózes és a frigyláda Mózes és a rézkígyó Mózes és a tíz csapás Mózes és a tízparancsolat Mózes és az égő csipkebokor Mózes gyermekkora Mózes gyilkossága Noé bárkája - filmből Noé bárkája - képregény Ószövetség röviden Salamon templomot épít Salamoni ítélet Sámson és a filiszteusok Sámson halála Sámson házassága Sámuelt hívja az Úr Saul felkenése Szodoma és Gomora pusztulása A három királyok látogatása A magvető Angyalok a pásztoroknál A 12 éves Jézus a templomban A dúsgazdag és a szegény Lázár A kánai menyegző A tékozló fiú története Jézus a Tábor hegyén Jézus bemutatása Jézus és a pogány százados Jézus megkeresztelkedik Jézus megkísértése Jézus születése Jézus - A gonosz szolga története Jézus - A gonosz szőlőművesek Jézus - A konkolyról Jézus - A magvető története Jézus - A menyegző Jézus - A talentumok Jézus - Az irgalmas szamaritánus Jézus - Az özvegyasszony fillérjei Jézus - Kenyérszaporítás Jézus - Hasonlatok a mennyről Jézus - Szabad-e adót fizetni? Jézus a vízen jár Jézus bevonul Jeruzsálembe Jézus egy farizeus házában Jézus elhívja Mátét Jézus és a béna ember Jézus és a gadarai megszállott Jézus és a szamáriai asszony Jézus és a tíz leprás Jézus és a vak ember Jézus és a vakon született Jézus és a vérfolyásos asszony Jézus és az emmauszi tanítványok Jézus és az utolsó vacsora Jézus és Zakeus Jézus feltámadt Jézus feltámasztja Jairus lányát Jézus feltámasztja Lázárt Jézus kiűzi az árusokat Jézus lecsendesíti a vihart Jézus meghal a kereszten Jézus megmenti a bűnös asszonyt Jézus és a megszállott fiú Jézus és az elsorvadt kezű Jézus meggyógyítja Péter anyósát Jézus mennybemenetele Jézus Pilátus előtt Jézust elfogják az olajfák hegyén Keresztelő János halála Mennyei Atya gondoskodik rólunk Mit tudunk Jézusról? Zakariás megnémul Egyszerű rajzok Teremtés Bűnbeesés József és testvérei József a börtönben József testvérei Egyiptomban József és Jákob Három férfi a tüzes kemencében Dániel és az oroszlánok Jónás és a cethal Zakariás, Erzsébet, János Jézus születése A kánai csoda Vérfolyásos asszony, Jairus lánya Csodálatos kenyérszaporítás Példabeszéd a magvetőről A tékozló fiú története Zakeus a fán Jézus bevonul Jeruzsálembe Utolsó vacsora Jézust elfogják Péter, Pilátus, Barabás Jézus halála Jézus feltámadása Egyebek A Biblia A család A földművelés Izraelben A pásztorság Izraelben A római katona A szőlészet Izraelben A templom méretei A Teremtő munkatársai vagyunk Advent vasárnapjai Az Egyház belső rendje Az egyházi év Az ima Áldozati állatok előkészítése Az olívaolaj Az ószövetség 10 percben Az örök élet - Végső állapotok Bevezetés az Ószövetségbe Bibliai állatok Bibliai építmények Bibliai növények Bibliai tárgyak Evangélisták Halászat Izraelben Hiszekegy - CREDO Húsvéti szereplők Isten munkatársai vagyunk Isten ránk bízta a világot Jeruzsálem Jézus idejében Katolikus vagyok Katonák és őrök Királyok és vezetők Kovásztalan kenyér Liturgikus eszközök Lorettói litánia Miatyánk Nagyhét eseményei Üdvözlégy Mária Tízparancsolat - kicsiknek Tízparancsolat - nagyoknak
Fényképek Zakariás Angyali üdvözlet Szent József és Gábor angyal Szűz Mária látogatása Erzsébetnél Jézus születése Pásztorok hódolata Napkeleti bölcsek hódolata Simeon A 12 éves Jézus a templomban Jézus meggyógyítja a leprás embert Jézus gyógyításai Kafarnaumban Jézus kiűzi a tisztátalan lelket Gyógyítás és bűnbocsánat Kánai menyegző Pogány százados szolgája Vihar lecsendesítése Jézus és az ördöngős Jairus lánya Jézus és az özvegyasszony fia Jézus gyógyít a Betezda fürdőben Csodálatos kenyérszaporítás A néma meggyógyítása Jézus meggyógyítja a vak embert Egy asszony meggyógyítása szombaton Vakon született meggyógyítása Lázár feltámasztása Jézus tanít Keresztelő Szent János Máté elhívása Jézus az írásokat magyarázza Jézus elhívja első tanítványait Kalászok tépkedése szombaton Jézus kiválasztja tanítványait A magvető Keresztelő János a börtönben Jézus megbocsát a síró asszonynak Jézus és a gazdag ifjú Irgalmas szamaritánus Mária és Márta Mustármag Az elveszett bárány Zakeus a vámos Jézus megmenti a bűnös asszonyt A fügefa megátkozása Jézus és az adófizetés Talentumok Júdás árulása Az özvegyasszony fillérjei Jézus bevonul Jeruzsálembe A templom megtisztítása A lábmosás Az utolsó vacsora Ima az olajfák hegyén Jézus a főtanács előtt Jézus Pilátus és Heródes előtt Péter letagadja Jézust Jézust keresztre feszítik Jézus halála Katonák a sírnál Asszonyok a sírnál Az emmauszi tanítványok Jézus megjelenik tanítványainak Jézus és Tamás Feltámadt Jézus a parton Péter küldetése Mennybemenetel Jeruzsálem Jézus korában Festmények Zakariás Keresztelő János születése Az írás beteljesedik Szűz Mária és Gábor angyal Szent József és Szűz Mária Szűz Mária látogatása Erzsébetnél Jézus születése Napkeleti bölcsek Menekülés Egyiptomba Jézus bemutatása a templomban A 12 éves Jézus a templomban Keresztelő Szent János Jézus megkeresztelkedése Jézus megkísértése Jézusnál vendégségben Nikodémus Szamáriai asszony Jézus meggyógyítja a tisztviselő fiát Jézus értelmezi az írásokat Jézus első tanítványai Jézus meggyógyítja a megszállottat Jézus meggyógyítja Péter anyósát Jézus meggyógyítja a leprást Lévi elhívása Nyolc boldogság Élet sója, világ világossága Jézus a házasságtörésről Az Úr imája Jézus a böjtről Jézus a gondviselésről A sziklára épült ház Vihar lecsendesítése Az aratás Ura Példabeszéd a magvetőről Hasonlatok a mennyek országáról Kenyérszaporítás Példabeszéd a tíz szűzről Jézus a főtanács előtt Péter megtagadja Jézust Jézus Pilátus előtt Jézus megostorozása Pilátus halálra ítéli Jézust Jézus vállára veszi a keresztet Jézust keresztre feszítik Jézus a kereszten Jézus meghal a kereszten Jézust sírba teszik Őrség a sírnál Az üres sír Mária Magdolna a sírnál Az emmauszi tanítványok Jézus és Tamás Egyszerű rajzok A világ teremtése Ábrahám látogatói Ábrahám és Izsák Feleség Izsáknak Harc az amoritákkal Bálám szamara Ehud, a harcos Ehud legyőzi Eglon kírályt Samgar harca a filiszteusokkal Dávid és Góliát Illés próféta és a hollók Illés próféta és Baal papjai Acháb király szőlője Acháb családjának büntetése Illés próféta és Achaszja király Illés próféta tüzes szekere Elizeus próféta és a gyógyítás vize Elizeus és a medve Elizeus és a szegény özvegyasszony A sunemi asszony és fia Elizeus próféta és a szír Námán Az elveszett és megkerült fejsze Elizeus egy egész arám csapatot elfog Éhínség az ostromlott Szamáriában Hiszkija betegsége és fölépülése Manassze uralma Júdában Az Úr az én pásztorom Ezekiel próféta működése Dániel próféta Jónás próféta Nikodémus és Jézus Tékozló fiú története Jézus bevonul Jeruzsálembe A két szolga példázata Az okos és balga szűzek Ananiás és Szafira Szent Pál Troászban Szent Pál hajótörést szenved Cartoon A frigyláda megszerzése Bálám szamara Dávid és Góliát Saul kiválasztása Képregény Noé bárkája Józsué harca Rút története Salamon bölcs ítélete Földrengés, szél, tűz Angyali üdvözlet Jézus születése Pásztorok és angyalok A három napkeleti bölcs Szent Pál a börtönben Manga Jézus elítélése Jézus kereszthalála Szent Pál védőbeszéde Tékozló fiú
Keresés az oldalon: CTRL+F