Power Point kivetítéshez “Lásd meg, Uram, hogy rendeleteidet szeretem, tartsd meg életemet irgalmasságod szerint!“ (Zsolt 119)
Egyebek A Biblia A család A Teremtő munkatársai vagyunk Advent vasárnapjai Az Egyház belső rendje Az egyházi év Az ima Az örök élet - Végső állapotok Evangélisták Hiszekegy - CREDO Isten munkatársai vagyunk Isten ránk bízta a világot Katolikus vagyok Liturgikus eszközök Lorettói litánia Miatyánk Nagyhét eseményei Üdvözlégy Mária Tízparancsolat - kicsiknek Tízparancsolat - nagyoknak Ifjúsági énekek A béke napja közel A bolond homokra épített A föld és az ég A kis Jézus megszületett  A nap bíborban áll A világnak Krisztus kell Add a kezed Advent Alleluja, áldjuk az Urat Alleluja - Keressétek előbb Annak ki a trónon ül Anyámnak, az Egyháznak Atyám két kezedben Az Úr a pásztorom Az Úr az én Pásztorom Áldalak, jó Uram Áldásoddal megyünk - a Áldásoddal megyünk - b Áldjad én lelkem az Urat - a Áldjad én lelkem az Urat - b Áldjátok az Urat Álltok szótlanul Békesség legyen velünk Dicsérjétek az Urat Együtt fog ujjongni Elhoztuk oltárodra Ébredj ember Élet van Tebenned Életünk Krisztus élete Én Uram én Istenem - nagyok Én Uram, én Istenem - kicsik Énekelj az Úrnak Gyere kicsi barátom Halld Izrael Indulj és menj Indulj meg, te föld Isten alkotta Isten Báránya Jól vigyázz kicsi kéz Jöjj Szentlélek Két ember eléd lép Kicsiny kis fényemmel Legyen a béke teveled Menjetek be kapuin Mikor még semmi Nem lesz egyedül Néked hódolok Sillye Jenő - Keresztút Szentlélek jöjj, lobogó láng Szeretnélek megtalálni Táncolj az Úrnak Te kötötted egybe Teremts bennem Várj és ne félj! Népénekek Dicsőség mennyben Dicsőség, szent áldás Futva jöttem elibéd Krisztus a mennybe fölmene Krisztus feltámadott Mennyből az angyal Most lett a kenyér Pásztorok keljünk fel Pásztorok, pásztorok Egyszerű rajzok Teremtés Bűnbeesés József és testvérei József a börtönben József testvérei Egyiptomban József és Jákob Három férfi a tüzes kemencében Dániel és az oroszlánok Jónás és a cethal Zakariás, Erzsébet, János Jézus születése A kánai csoda Vérfolyásos asszony, Jairus lánya Csodálatos kenyérszaporítás Példabeszéd a magvetőről A tékozló fiú története Zakeus a fán Jézus bevonul Jeruzsálembe Utolsó vacsora Jézust elfogják Péter, Pilátus, Barabás Jézus halála Jézus feltámadása Keresztút Keresztút - Jertek hívek - 01 Keresztút - Jertek hívek - 02 Keresztút - Jertek hívek - 03 Keresztút - Jertek hívek - 04 Keresztút - Jertek hívek - 05 Keresztút - Jertek hívek - 06 Keresztút - Jertek hívek - 07 Keresztút - Jertek hívek - 08 Keresztút - Jertek hívek - 09 Keresztút - Jertek hívek - 10 Keresztút - Jertek hívek - 11 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 01 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 02 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 03 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 04 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 05 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 06 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 07 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 08 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 09 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 10 Keresztút - Szívünk, lelkünk - 11 Keresztút - Sillye Jenő
Rajzok A bábeli torony - szöveggel A bábeli torony A bűnbeesés A templom újjáépítése A teremtés A világ teremtése Ábrahám a vendégszerető Ábrahám elhívása Ábrahám és Izsák Ábrahám és Lót Ábrahám feleséget keres Izsáknak Ábrahámnak ígéretet tesz az Úr Ádám és Éva bűnbeesése Baltazár király Dániel és az oroszlánok Dávid és Absalom Dávid és Góliát Dávid és Jonatán Dávid és Saul Gedeon bíra Illés a pusztában Illés elhívja Elizeust Illés és a Baál papok Illés és Acháb király Illés esőért imádkozik Jákob álma Jákob és Ézsau Jákob és feleségei Jerikó elfoglalása Jerobeám és Rechabeám Jób Jónás próféta József a börtönben József álmai József és a fáraó álmai József és Potifár felesége József felemelkedése József megbocsájt testvéreinek József testvérei Egyiptomban Józsefet eladják testvérei Káin és Ábel Mózes - étel és ital a pusztában Mózes - harc a pusztában Mózes kivezeti a népet Mózes és a fáraó Mózes és a frigyláda Mózes és a rézkígyó Mózes és a tíz csapás Mózes és a tízparancsolat Mózes és az égő csipkebokor Mózes gyermekkora Mózes gyilkossága Noé bárkája - filmből Noé bárkája - képregény Ószövetség röviden Salamon templomot épít Salamoni ítélet Sámson és a filiszteusok Sámson halála Sámson házassága Sámuelt hívja az Úr Saul felkenése Szodoma és Gomora pusztulása A három királyok látogatása A magvető Angyalok a pásztoroknál A 12 éves Jézus a templomban A dúsgazdag és a szegény Lázár A kánai menyegző A tékozló fiú története Jézus a Tábor hegyén Jézus bemutatása Jézus és a pogány százados Jézus megkeresztelkedik Jézus megkísértése Jézus születése Jézus - A gonosz szolga története Jézus - A gonosz szőlőművesek Jézus - A konkolyról Jézus - A magvető története Jézus - A menyegző Jézus - A talentumok Jézus - Az irgalmas szamaritánus Jézus - Az özvegyasszony fillérjei Jézus - Kenyérszaporítás Jézus - Hasonlatok a mennyről Jézus - Szabad-e adót fizetni? Jézus a vízen jár Jézus bevonul Jeruzsálembe Jézus egy farizeus házában Jézus elhívja Mátét Jézus és a béna ember Jézus és a gadarai megszállott Jézus és a szamáriai asszony Jézus és a tíz leprás Jézus és a vak ember Jézus és a vakon született Jézus és a vérfolyásos asszony Jézus és az emmauszi tanítványok Jézus és az utolsó vacsora Jézus és Zakeus Jézus feltámadt Jézus feltámasztja Jairus lányát Jézus feltámasztja Lázárt Jézus kiűzi az árusokat Jézus lecsendesíti a vihart Jézus meghal a kereszten Jézus megmenti a bűnös asszonyt Jézus és a megszállott fiú Jézus és az elsorvadt kezű Jézus meggyógyítja Péter anyósát Jézus mennybemenetele Jézus Pilátus előtt Jézust elfogják az olajfák hegyén Keresztelő János halála Mennyei Atya gondoskodik rólunk Mit tudunk Jézusról? Zakariás megnémul
Kezdőlap Családom Lelkiség Hitoktatás Zene Képgaléria Videógaléria Hasznos linkek Weblapok Elérhetőség
Fényképek Zakariás Angyali üdvözlet Szent József és Gábor angyal Szűz Mária látogatása Erzsébetnél Jézus születése Pásztorok hódolata Napkeleti bölcsek hódolata Simeon A 12 éves Jézus a templomban Jézus meggyógyítja a leprás embert Jézus gyógyításai Kafarnaumban Jézus kiűzi a tisztátalan lelket Gyógyítás és bűnbocsánat Kánai menyegző Pogány százados szolgája Vihar lecsendesítése Jézus és az ördöngős Jairus lánya Jézus és az özvegyasszony fia Jézus gyógyít a Betezda fürdőben Csodálatos kenyérszaporítás A néma meggyógyítása Jézus meggyógyítja a vak embert Egy asszony meggyógyítása szombaton Vakon született meggyógyítása Lázár feltámasztása Jézus tanít Keresztelő Szent János Máté elhívása Jézus az írásokat magyarázza Jézus elhívja első tanítványait Kalászok tépkedése szombaton Jézus kiválasztja tanítványait A magvető Keresztelő János a börtönben Jézus megbocsát a síró asszonynak Jézus és a gazdag ifjú Irgalmas szamaritánus Mária és Márta Mustármag Az elveszett bárány Zakeus a vámos Jézus megmenti a bűnös asszonyt A fügefa megátkozása Jézus és az adófizetés Talentumok Júdás árulása Az özvegyasszony fillérjei Jézus bevonul Jeruzsálembe A templom megtisztítása A lábmosás Az utolsó vacsora Ima az olajfák hegyén Jézus a főtanács előtt Jézus Pilátus és Heródes előtt Péter letagadja Jézust Jézust keresztre feszítik Jézus halála Katonák a sírnál Asszonyok a sírnál Az emmauszi tanítványok Jézus megjelenik tanítványainak Jézus és Tamás Feltámadt Jézus a parton Péter küldetése Mennybemenetel Jeruzsálem Jézus korában Festmények Zakariás Keresztelő János születése Az írás beteljesedik Szűz Mária és Gábor angyal Szent József és Szűz Mária Szűz Mária látogatása Erzsébetnél Jézus születése Napkeleti bölcsek Menekülés Egyiptomba Jézus bemutatása a templomban A 12 éves Jézus a templomban Keresztelő Szent János Jézus megkeresztelkedése Jézus megkísértése Jézusnál vendégségben Nikodémus Szamáriai asszony Jézus meggyógyítja a tisztviselő fiát Jézus értelmezi az írásokat Jézus első tanítványai Jézus meggyógyítja a megszállottat Jézus meggyógyítja Péter anyósát Jézus meggyógyítja a leprást Lévi elhívása Nyolc boldogság Élet sója, világ világossága Jézus a házasságtörésről Az Úr imája Jézus a böjtről Jézus a gondviselésről A sziklára épült ház Vihar lecsendesítése Az aratás Ura Példabeszéd a magvetőről Hasonlatok a mennyek országáról Kenyérszaporítás Példabeszéd a tíz szűzről Jézus a főtanács előtt Péter megtagadja Jézust Jézus Pilátus előtt Jézus megostorozása Pilátus halálra ítéli Jézust Jézus vállára veszi a keresztet Jézust keresztre feszítik Jézus a kereszten Jézus meghal a kereszten Jézust sírba teszik Őrség a sírnál Az üres sír Mária Magdolna a sírnál Az emmauszi tanítványok Jézus és Tamás
Hitoktatás - kezdőlap Dokumentum - 3D anyagok Dokumentum - advent, karácsony Dokumentum - aranyköpések Dokumentum - feladatlapok Dokumentum - kvíz, verseny Dokumentum - nagyböjt, nagyhét Dokumentum - Power Point Dokumentum - segédanyag Dokumentum - szentek élete Hanganyag - erkölcstan, hitélet Hanganyag - zenesarok Képek - a keresztény élet Képek - clipart-ok, rajzok Képek - humoros képek Képek - kifestők, színezők Képek - ügyességi feladatok Képek - prezentációk, prezik Képek - színes rajzok, képek Képek - térképek, ábrák Videó - erkölcstan rövidfilmek Videó - filmek, sorozatok Videó - hittanos rövidfilmek Videó - keresztút videók Videó - lelkigyakorlatok Videó - rajzfilmek, mesék