Lelki-élet “Mindennek   a   kezdete   az   Isten   megbocsátó   irgalma.   Az   Isten   megbocsát,   elfogadja,   befogadja   a   megtérő   bűnöst. Megbocsát   hetvenszer   hétszer   is.   Ily   nagy   irgalmasságot   tapasztalva   természetes,   hogy   mi   is   irgalmasak   vagyunk mások   iránt.   Tízezer   talentumos   tartozást   enged   el   nekünk   az   Isten.   Hogy   is   kérhetnénk   számon   egy   százdénáros tartozást   szolgatársunktól?!   (Mt   18,23-35.)   Emberhez   illő   társadalom   megteremtésének   elengedhetetlen   feltétele   az igazságosság. Azonban   az   igazságosság   nem   elegendő.   Emberhez   illő   társadalom   építéséhez   feltétlenül   szükséges az   irgalom   is.   Bosszúra   lihegő   emberek,   a   másoktól   kapott   rosszat   felejteni   nem   tudó   emberek,   egyedül   magukat jónak   tartván   másokat   állandóan   megítélő   emberek:   az   ilyen   emberek   társadalma,   minden   szép   szólam   ellenére, valóságos   pokol.   Nem   arról   van   szó   persze,   hogy   a   rosszat   jónak   mondjuk,   vagy   hogy   a   rossznak   szabad   folyást engedjünk.   Igazságos   büntetés   kiszabására   néha   szükség   van.   De   minden   büntetés   olyan   legyen,   hogy   a   bűnös javulását   segítse   elő.   Aki   ítélkezni   akar,   mielőtt   ezt   tenné,   olvassa   el   mégegyszer   Jézus   szavát:   „Ne   mondjatok ítéletet   senki   fölött;   akkor   fölöttetek   sem   fog   ítélkezni   az   Isten.   Bocsássatok   meg,   és   nektek   is   megbocsát   az   Isten. Amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mér majd nektek is az Isten.” (Lk 6, 37-38.)”                  (Nemeshegyi Péter SJ)   Katolikus hitvallás HISZEK   AZ   EGY   ISTENBEN,   mindenható   Atyában,    mennynek   és   földnek,   minden   láthatónak   és   láthatatlannak Teremtőjében.   Hiszek   az   egy   Úrban,   Jézus   Krisztusban ,   Isten   egyszülött   Fiában,   aki   az   Atyától   született   az   idő kezdete   előtt.      Isten   az   Istentől,   világosság   a   világosságtól,   valóságos   Isten   a   valóságos   Istentől.   Született,   de   nem teremtmény,   az   Atyával   egylényegű   és   minden   általa   lett.   Értünk   emberekért,   a   mi   üdvösségünkért,   leszállott   a mennyből.   Megtestesült   a   Szentlélek   erejéből   Szűz   Máriától   és   emberré   lett.   Poncius   Pilátus   alatt   értünk   keresztre feszítették,      kínhalált   szenvedett   és   eltemették.   Harmadnapra   föltámadott   az   Írások   szerint,   fölment   a   mennybe,   ott ül   az   Atyának   jobbján,   de   újra   eljön   dicsőségben   ítélni   élőket   és   holtakat   és   országának   nem   lesz   vége.   Hiszek   a Szentlélekben ,   Urunkban   és   éltetőnkben,   aki   az Atyától   és   Fiútól   származik,   akit   éppúgy   imádunk   és   dicsőítünk   mint az   Atyát   és   a   Fiút,   Ő   szólt   a   próféták   szavával.   Hiszek   az   egy,   szent,   katolikus   és   apostoli   Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
Lelkiség  “Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek” (Mt 6,33)